Autoškola  pri Spojenej škole umož-
 ňuje získanie vodičského oprávnenia na 
 skupiny: AM, B, T, C, C+E

 

  

   Riaditeľ školy: Ing. Karol Kisantal

   Zástupcovia riaditeľa: Ing. Agnesa Daňková

                                          Ing. Miroslav Uhrin

 


 Učitelia:  
         
         PaedDr.Ján Barto
         Ing. Žaneta Csobová
         Ing. Ladislav Farkas
         Ing. Mária Habodász
         MVDr.Beata Hodulová 
         Ing. Juraj Kovács       
         PhDr.Ingrid Kováčová
         Ing. Mária Kubišová
         Ing. Ľudovít Lipták
         Ing. Karolína Matzenauer
            Mgr. Štefan Szöke 
            Ing. Ladislav Tóth
         PaedDr. Jana Vargová 
         Ing. Dagmar Vašová
         Ing. Romana Vetráková
         Ing. Ivan Vilhan 
         PaedDr. Ľudmila Zaťková
        Mgr. Adriana Lévay Marek
        Mgr. Eva Csanková 
        Mgr. Silvia Fiľová
          
      
 Majstri odborného výcviku:

      Marta Ajnácsköiová
      Bc. Ľubomír Antal
      Bc. Vladimír Gubala
      Bc. Pavel Hudec
      Bc. Jozef Imrecze
      Miroslav Janský
      Ing. Andrea Kisantalová
      Bc.  Ján Kortiš
      Bc. Milan Kozák
      Bc. Štefan Kožiak
      Bc. Jozef Kruško
      Bc. Jozef Morong     
      Štefan Tóth
      Ing. Zdena Bamburová
      Vojtech Bódi
      Marian Hrinko
      Barbara Kakuková
      Helena Nemogová
            


 

 

  Katalóg cukrárskych výrobkov

 Cenník stravného