Autoškola  pri Spojenej škole umož-
 ňuje získanie vodičského oprávnenia na 
 skupiny: AM, B, T, C, C+E

 

  

   Riaditeľ školy: Ing. Karol Kisantal

   Zástupcovia riaditeľa: Ing. Agnesa Daňková

                                          Ing. Miroslav Uhrin

 


 Učitelia:  
         Mgr. Katarína Balážová
         PaedDr.Ján Barto
         Ing. Žaneta Csobová
         Mgr. Lucia Durmisová
         Ing. Ladislav Farkaš
         Ing. Mária Habodász
         Ing. Martin Hlavatý
         MVDr.Beata Hodulová 
         Mgr.Zdenek Huszty
         Ing. Juraj Kovács       
         PhDr.Ingrid Kováčová
         Ing. Mária Kubišová
         Ing. Ľudovít Lipták
         Ing. Karolína Matzenauer
            Mgr. Andrea Szabóová 
            Mgr. Štefan Szöke 
            Ing. Anna Števková 
            Ing. Ladislav Tóth
         PaedDr. Jana Vargová 
         Ing. Dagmar Vašová
         Ing. Romana Vetráková
         Ing. Ivan Vilhan 
         PaedDr. Ľudmila Zaťková
        Mgr. Adriana Lévay Marek
        Mgr. Eva Csanková 
          
      
 Majstri odborného výcviku:
      Marta Ajnácsköiová
      Bc. Ľubomír Antal
      Bc. Vladimír Gubala
      Bc. Pavel Hudec
      Bc. Jozef Imrecze
      Miroslav Janský
      Ing. Andrea Kisantalová
      Bc.  Ján  Kortiš
      Bc. Milan Kozák
      Bc. Štefan Kožiak
      Bc. Štefan Kováč
      Jozef Köböl
      Bc. Jozef Kruško
      Bc. Jozef Morong     
      Miroslav Soukup
      Štefan Tóth
      Ing. Zdena Bamburová
            


 

 

  Katalóg cukrárskych výrobkov

 Cenník stravného