-OVS_garáž III_2018

-OVS_garáž IV_2018

-OVS_dielňa III_2018

-OVS_dielňa V_2018


-OVS_garáž I_2018

-OVS_garáž II_2018

-OVS_dielňa I_2018

-OVS_dielňa II_2018

-OVS_nápojový automat -2018

-OVS-potravinový automat_Košická cesta - 2018

-OVS_priestory na prevádzkovanie erektronickej komunikačnej siete - 2018

-Vyhodnotenie OVS_dielne IV- 2017

-Vyhodnotenie OVS - garáž III - 2017

-Vyhodnotenie OVS - garáž IV - 2017

-OVS-prenájom dielne - 2017

-OVS-prenájom garáže - 2017


-OVS_majetok_2017

-Obchodná verejná súťaž-garáž II_2017

-Obchodná verejná súťaž-garáž I_2017

-Obchodná verejná súťaž-dielňa IV_2017

-Obchodná verejná súťaž - prenájom dielne III_2017

-Obchodná verejná súťaž-dielňa II_2017

-Obchodná verejná súťaž-dielňa I_2017

-OVS_nájom nebytových priestorov_2017


-OVS_garáž II_do nájmu_2016

-OVS_garáž do nájmu_2016

-Vyhodnotenie OVS_učebňa

-Vyhodnotenie OVS_dielňa III

-OVS - učebňa (zasadačka)_2016

-OVS - dielňa III_2016

- Vyhodnotenie OVS - dielňa I_2016

- Vyhodnotenie OVS - dielňa II_2016

OVS - dielna I_2016

OVS - dielna II_2016

-Vyhodnotenie OVS - prenájom garáže č. 022/520

-Vyhodnotenie OVS - prenájom garáže č. 022/540

-Vyhodnotenie OVS - umiestnenie nápojového automatu

-Vyhodnotenie OVS -prenájom nebytových priestorov 2016

-Obchodná verejná súťaž-prenájom garáže č. 022/540

-Obchodná verejná súťaž-prenájom garáže č. 022/520

- Obchodná verejná súťaž - umiestnenie nápojového automatu

-Obchodná verejná súťaž - prenájom nebytových priestorov_2016

-Vyhodnotenie OVS_garaz III

-Obchodná verejná súťaž - garáž III - prenájom

Obchodná verejná súťaž - prenájom nebytových priestorov

-Vyhodnotenie OVS - dielna I

-Vyhodnotenie OVS - dielna II

-Obchodná verejná súťaž - prenájom - dielňa I

-Obchodná verejná súťaž - prenájom - dielňa II

-Vyhodnotenie OVS - prenájom garáže I

-Vyhodnotenie OVS - prenájom garáže II

-Vyhodnotenie OVS-prenájom nebytových priestorov

- Obchodná verejná súťaž - prenájom garáže I na garážovanie o.m.v.

- Obchodná verejná súťaž - prenájom garáže II na garážovanie o.m.v.

- Obchodná verejná súťaž - prenájom nebytových priestorov

- Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytových priestorov

-Obchodná verejná súťaž na prenechanie nebytových priestorov do nájmu

- Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytových priestorov

- Obchodná verejná súťaž na prenechanie nebytových priestorov do nájmu

- Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytových priestorov za účelom umiestnenia reklamných zariadení


- Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže o nájme nebytových priestorov za účelom umiestnenia reklamných zariadení

 

 


   Autoškola    pri SOŠTaAP  umož-
 ňuje získanie vodičského oprávnenia na 
 skupiny:  AM, B, T, C, C+E


 

  Katalóg cukrárskych výrobkov

 Cenník stravného