KONTAKTY:

Adresa školy:

Stredná odborná škola
technická a agropotravinárska -
Műszaki, Mezőgazdasági és Élelmiszeripari
Szakközépiskola
Okružná 61, Rimavská Sobota

 

  Webová stránka školy: www.sostap.sk

 

Tel.: 047/5621527

 Fax: 047/5621974

 

e-mail: spojenaskola.rs@gmail.com

                        


   Autoškola    pri SOŠTaAP  umož-
 ňuje získanie vodičského oprávnenia na 
 skupiny:  AM, B, T, C, C+E

  

  Katalóg cukrárskych výrobkov

 Cenník stravného