Autoškola    pri SOŠTaAP  umož-
 ňuje získanie vodičského oprávnenia na 
 skupiny:  AM, B, T, C, C+E

 

 


 
 

Ako škola vznikla a čo ponúka

Stredná odborná škola technická a agropotravinárska - Műszaki, Mezőgaz- dasági és Élelmiszeripari Szakközépiskola vznikla 1. septembra 2014 rozhodnutím BBSK pretransformovať bývalú Spojenú školu na Okružnej ulici v Rimavskej Sobote, ktorá pozostávala z dvoch organizačných zložiek: Strednej odbornej školy - Szakközépiskola a Strednej odbornej školy technickej - Műszaki Szakközépiskola na jednu organizačnú zložku, aby sa zjednodušilo vedenie pedagogickej dokumentácie a umožnilo spájanie jednotlivých odborov obidvoch škôl do spoločných tried, čo doteraz nebolo možné.Škola poskytuje široký výber učebných a študijných odborov, dobre vybavené učebne, možnosti rôznych športových aktivít a záujmovej činnosti, možnosť ubytovania a stravovania priamo v priestoroch školy.
Škola v rámci podnikateľskej činnosti ponúka svoje cukrárske výrobky, dopravné služby, opravárenské služby, poľnohospodárske práce fyzickým i právnickým osobám, ako aj možnosť získania alebo rozšírenia vodičského oprávnenia na vedenie osobných a nákladných automobilov, traktorov a malých motocyklov. Profesionálni vodiči tu môžu po preškolení získať kvalifikačnú kartu vodiča.

 

 
 

  Katalóg cukrárskych výrobkov

 Cenník stravného 

 Tu si môžte pozrieť krátke náborové video o možnostiach štúdia na SOŠTaAP v slovenskom a maďarskom jazyku.

 

-Ponuka prebytočného majetku od 500 do 1700

-Ponuka prebytočného majetku od 1700 do 9999

-Ponuka prebytočného majetku nad 10000