IV. C trieda - 2014 - 2018
Prijímanie prvákov - 15.11.2017
Slávnostné otvorenie škol. roku 2017 - 2018
Rozlúčka s tretiakmi - 12.6.2017
Rozlúčka s maturantami - 19.5.2017
Súťaž mäsiarov - 25. 5. 2017
Európske solárne dni - máj 2017
Medzinárodný deň zeme - 22. 4. 2017 
Odborná prax v Miláne - 19. februára - 12. marca 2017
Deň otvorených dverí_7.2.2017
Advent na škole_20.12.2016
Advent na škole_13.12.2016
Slávnostné odovzdávanie stužiek - 9.12. 2016
 Mikuláš 2016
Prijímanie prvákov - november 2016
Burza práce a informácií 2016
Odmeňovanie žiakov na konci škol. roku 2015-2016
Kvízmajster_27.6.2016
Rozlúčka s tretiakmi _ 10.6.2016
Rozlúčka s maturantami_20.5.2016
 Na zahraničnom projekte „Bez hraníc“ v Budapešti_marec 2016
Pohár riaditeľov _2016
Na lyžovačke_január 2016
Dni otvorených dverí_2016
Vianočné posedenie zamestnancov školy_2015
Burza práce a informácií _ 8.10.2015
Deň jablka - Apple day _21.10.2015
Pripomenuli sme si 200. výročie narodenia Ľudovíta Štúra
Zážitky a skúsenosti – Na „návšteve“ v Budapešti_október 2015
Na exkurzii v Krakove a Osvienčime_1.6.2015
Slávnostné prijímanie prvákov - 20. 11. 2015
Slávnostné otvorenie školského roka 2015 – 2016
Slávnostné ukončenie škol. roka 2014 - 2015_30.6.2015
Záverečné skúšky_UO autoopravár_2015
Rozlúčka s tretiakmi - 10. 6. 2015
Rozlúčka s maturantami - 15.5. 2015
Pozorovali sme zatmenie Slnka _20.3.2015
Pohár riaditeľov_6.2. 2015
Dni otvorených dverí 2015
Kultúrny program k Adventu 2014
Forcabarca Cup 2014
Týždeň boja proti drogám - 17. 11. – 23.11.2014
Prijímanie prvákov – kabu 2014
Tutanchamon – jeho hrobka a poklady - 24.10.2014
Slávnostné odovzdávanie maturitných stužiek:
      IV. D - 28. 11. 2014
      II.DM - 5. 12. 2014
      II. N  - 5. 12. 2014
      IV.AP - 5. 12. 2014
Rozlúčka tretiakov - 10. 6. 2014
 Rozlúčka štvrtákov - 16. 5 .2014
Enviromentálna prednáška_2014
Enviromentálna prednáška 2_2014
Enviromentálny krúžok_2014
 Rekondičný pobyt zamestnancov Spojenej školy v Poľsku
       - 8. - 11. 5. 2014
Medzinárodný deň detí_jún 2014
Oslava Dňa učiteľov_2014
 Talentovky 2014
 Deň otvorených dverí - 11. - 12. 2. 2014
 Turnaj učiteľov vo futsale - 7. 2. 2014
 Slávnostné otvorenie škol. roka 2013 - 2014
Zamestnanci školy na výlete vo Vysokých Tatrách - 10.-12. 5. 2013
Záverečné práce žiakov IV. B a IV. C triedy študijného 
     odboru mechanik elektrotechnik
Prijímanie prvákov_2013
Oslava Dňa učiteľov-2013
Burza práce 2013
Kolaudácia školy_2013
Lukovištia - 55. výročie úmrtia Ivana Krasku_2013
Exkurzia v Gemerskom múzeu_2012
Súťaž Poznaj slovenskú reč-celoštátne kolo v Nitre_2012
Prijímanie prvákov_2011

 


  Autoškola  pri SOŠTaAP umož-
 ňuje získanie vodičského oprávnenia na 
 skupiny: AM, B, T, C, C+E

  

  Katalóg cukrárskych výrobkov

 Cenník stravného