Osobnosť člena ŽŠR

CVČ - JUNIOR v Banskej Bystrici pripravilo pre členov ŽŠR školenie pod názvom „Osobnosť člena ŽŠR“, ktoré sa uskutočnilo v Lučenci v dňoch 24. – 25. apríla. Toto školenie bolo zamerané na rozvoj komunikačných a tímových zručností. Účastníkmi tohto školenia boli žiačky III. D triedy Dominika Černajová a Zuzana Šípková. Školenia sa zúčastnili aktívni stredoškoláci a členovia žiackych školských rád (ŽŠR) rôznych stredných škôl nie len z Rimavskej Soboty, ale aj z iných miest ako Lučenec, Zvolen, Krupina, Banská Bystrica, Žiar nad Hronom či Banská Štiavnica.

Počas programu si účastníci vyskúšali prácu v skupinkách, zažili niekoľko tímových aktivít, prešli krátkymi komunikačnými a prezentačnými cvičeniami. Zároveň získali praktické rady ako zlepšiť prácu ŽŠR, ako byť aktívnymi vo svojom okolí a zároveň zdieľali dobré príklady činnosti žiackych školských rád na iných stredných školách.