Dar firmy ŠUPA TECHNIKA

Dnes nás v škole čakalo prekvapenie- firma ŠUPA-TECHNIKA so sídlom vo Veľkých Kostoľanoch nám poslala učebné pomôcky, ktoré využijeme pri výučbe žiakov v trojročných a štvorročných technických odboroch a poľnohospodárskych odboroch agromechatronik, agromechanizátor opravár.

Ing. Vašová