Sen každého absolventa: po záverečných skúškach rovno k podpisu pracovnej zmluvy

Žiaci odboru "mäsiar – lahôdkar" zo Strednej odbornej školy technickej a agropotravinárskej v Rimavskej Sobote dňa 20. júna 2018 úspešne vykonali záverečné skúšky. Preukázali svoje praktické zručnosti i teoretické vedomosti, ktoré získali v škole a na odbornom výcviku v spoločnosti TAURIS Rimavská Sobota .
Na skúškach sa na vlastnú žiadosť so záujmom zúčastnili i zástupcovia zamestnávateľov - pán Martin Kučera, konateľ a majiteľ firmy K&K Meatprocessing Brno, ako aj pán René Vinař, zástupca firmy v SR. Predstaviteľom firmy žiaci neboli neznámi, ich prístup k práci si overili už na týždennej zahraničnej praxi v prevádzke firmy v Hlavečníku v Českej republike. S prácou našich mladých mäsiarov boli absolútne spokojní.
S čerstvými absolventmi podpísali hneď po vykonaní záverečných skúšok i pracovné zmluvy. Od 25.júna 2018 nastúpili v novej práci. Gratulujeme a držíme palce.