Krajské kolo súaže Pekná maďarská reč

Dňa 12. marca 2018 sa v Rimavskej Sobote konalo krajské kolo súaže Pekná maďarská reč. Našu školu reprezentovali István Szabó z IV.C (3. kategória) a Rozália Bariová z I.MC (4. kategória) triedy. V tvrdej konkurencii naši žiaci obstáli výborne a nakoniec Isván Szabó skončil na 5. mieste. Rozália Bariová sa stala víazkou 4. kategórie a našu školu bude reprezentova aj na celoslovenskom kole v Košiciach 11-13. apríla. Gratulujeme!

2018. március 12-én Rimaszombatban került megrendezésre a Szép Magyar Beszéd verseny kerületi fordulója. Iskolánkat Szabó István IV. C (3. kategóriában) osztályos és Bari Rózsika (4. kategóriában) I.MC osztályos tanuló képviselték. A kitűnő versenyzők közt Szabó István remekül helytállt és az 5. helyezést érte el. Bari Rózsika kategóriájának győztese lett, így ő képviselheti intézményünket Kassán, április 11-13. között a verseny országos fordulóján. Mindkét tehetséges diákunknak szívből gratulálunk!

Adriana Lévay Marek