Hodina zeme

Žiaci environmentálneho krúžku spropagovali v priestoroch školy akciu HODINA ZEME, aby boli o problematike informovaní nie len všetci žiaci a pracovníci , ale aj návštevníci školy.
Upozornili na to, že svetelné znečistenie je veľmi vážny problém dnešnej civilizácie. Svetelné znečistenie je všetko rušivé svetlo vyrobené človekom rozptýlené v atmosfére, umelo pridávané do nočnej krajiny. Jeho hlavným zdrojom sú svietidlá verejného osvetlenia. Okrem verejného osvetlenia je zdrojom svetelného znečistenia aj osvetľovanie pamiatok a reklamných plôch zdola s veľkým svetelným presahom. Ďalšími zdrojmi sú lasery, kužeľové a rotačné svietidlá, ktoré svietia len pre zábavu, osvetľovanie areálov podnikov, priemyselných zón, železničných staníc, osvetlenie štadiónov a športovísk, stavenísk, parkovísk a okolia hypermarketov, vývesných štítov, svetelných reklám, osvetlenie benzínových púmp a odstavných plôch v okolí diaľnic, osvetlenie dolov, vápeniek a cementární. Vplyv má aj vnútorné osvetlenie bytov, verejných budov a hlavne nových presklených budov, ktoré nie sú tienené a svetlo uniká do nočnej krajiny.
Svetelné znečistenie spôsobuje plytvanie elektrickou energiou, ktorú zbytočne platíme. Svetlo bez využitia vyletí do vesmíru. Dozvedeli sa ale aj to, že svetelné znečistenie spôsobuje mnohé problémy – nielen ľuďom, ale aj zvieratám či rastlinám. Svetelné znečistenie ovplyvňuje celú prírodu.
Ľuďom ruší nočný pokoj – tmu potrebnú na zdravý a pokojný spánok. To, že sme si svetlom umelo predĺžili deň narušilo tisícky rokov trvajúce biologické rytmy. Ich porušenie spôsobuje u ľudí nespavosť, stres, psychické problémy, vysoký krvný tlak, obezitu, cukrovku alebo stavy úzkosti. Nedostatok tmy obmedzuje tvorbu melatonínu – najúčinnejšieho antioxidantu v našom tele, ktorý chráni bunky pred nádormi.
Zvieratá jeho pôsobením hynú. „Tance smrti“, ktoré „tancuje“ hmyz okolo svetlometov sa väčšinou končia ich smrťou. Spôsobuje aj hromadný úhyn vtákov. Svetelné zdroje namierené na oblohu mätú sťahovavé vtáky- oslnené nestihnú zaregistrovať prekážky a vo vysokej rýchlosti do nich narážajú. To spravidla končí ich smrťou. V súčasnosti zahynie 95 % vyliahnutých morských korytnačiek kvôli chybe v ich orientácii po vyliahnutí. Túto chybu spôsobuje zvýšený jas oblohy nad pevninou, ktorý by mal byť za normálnych podmienok nad morom.