Svetový deň stolného tenisu na škole

6.4.2018 sme sa zapojili do osláv Svetového dňa stolného tenisu -WTTD 2018 s nasledovnými výsledkami :

Žiaci:


- zúčastnilo sa 40 žiakov
1. Tankó E - IV.C, 2. Várady R. - III.MC, 3. Fazekaš R. - II.AD, 4. Várady Sz. - I. H


Zamestnanci:


- dvojhra žien - 8 hráčok
1. Csanková E., 2. Kováčová I., 3. Matzenauer K., 4. Vargová J.


-turnaj mužov - štvorhra
1. Uhrin M., Huszty Z. 2. Farkaš L., Szöke Š. 3. Gubala V., Bódi V., 4. Tóth L., Vilhan I.
Víťazom srdečne blahoželáme a všetkým účastníkom ďakujeme za predvedené športové výkony.


PaedDr. Ján Barto