"Pekná maďarská reč" - celoslovenské kolo

Každoročne sa zúčastňujeme súaže „Pekná maďarská reč“, ktorú vyhlasuje Ministerstvo školstva. 11-13. apríla 2018 sa v Gymnáziu Sándora Máraiho v Košiciach konalo celoslovenské kolo súaže. Súažiaci si zmerali svoje sily v troch častiach. Výsledky boli vežmi vyrovnané a o víazovi rozhodol najlepší výsledok zo slohovej práce a z jej prednesu. Našu školu reprezentovala víazka krajského kola VI. kategórie Rozália Bariová. V tvrdej konkurencii vynikajúco obstála a skončila s ďakovným diplomom, čo vežmi vážime a želáme jej veža ďalších úspechov.

Iskolánk minden évben már hagyományszerűen vesz részt az Oktatási Minisztérium által meghirdetett „Szép Magyar Beszéd“ elnevezésű versenyen. Az országos forduló 2018. április 11-13. között került megrendezésre a kassai Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskola épületében. A versenyzők 3 feladatban mérték össze erejüket. Az erősorrend valóban nagyon szoros versenyben alakult ki és a dobogós helyezésekről legfőképp a szövegalkotás, valamint annak előadása döntött. Iskolánkat Bari Rozália, a kerületi forduló IV. kategóriájának győztese képviselte. A szoros versenyben diákunk remekül helytállt és emléklappal távozott, amelynek nagyon örülünk és a jövőben sok sikert kívánunk neki.

Mgr. A. Lévay Marek