Olympijský deň v škole

 

28.5.2018 sa našej škole uskutočnil olympijský deň, do ktorého sa zapojili žiaci 11 tried. Zmerali si sily v netradičných pohybových disciplínach ako hod granátom na cieľ, golf, šípky, basketbalové trestné hody, preťahovanie lanom. Hodové disciplíny vyhrala II.GHC trieda, lano I.DR, ale víťazmi boli všetci, ktorí súťažili a svojou aktivitou podporili olympijské hodnoty - pohyb, súťaženie, priateľstvo.