Spomienková slávnosť na Ivana Kraska

V Lukovištiach, v rodisku slovenského básnika Ivana Kraska, predstaviteľa slovenskej literárnej moderny, sa 9. marca 2018 uskutočnila spomienková slávnosť pri príležitosti 60. výročia jeho úmrtia. Tejto akcie sa zúčastnili aj žiaci našej školy. Slávnosť sa začala pietnym aktom pri hrobe Ivana Kraska na cintoríne v Lukovištiach spojeným s kladením vencov. Potom program pokračoval v evanjelickom chráme v Lukovištiach, kde Kraskove verše recitoval vynikajúci herec Juraj Sarvaš za sprievodu mužskej speváckej skupiny Danubius Octet Singers.
Ivan Krasko svojimi dvoma básnickými zbierkami Nox et solitudo a Verše začal novú etapu v slovenskej novodobej lyrike. Jeho básne sa zakladajú na osobnom zážitku, venuje sa v nich problematike sociálnej nespravodlivosti, pomaďarčovania a zotročovania slovenského národa, pasivity mladej generácie.

Mgr. Z. Huszty