S projektom Erazmus+ v Budapesti

Žiaci našej školy sa zúčastnili v rámci medzinárodného programu Erazmus+ na odbornom výcviku v Budapešti. Do tohto projektu sa zapojili žiaci III.GH triedy z učebného odboru mäsiar, lahôdkar a žiaci z III.MC a II.GHC triedy z učebného odboru cukrár. Odborná prax v zahraničí trvala tri týždne od 18.02.2018 do 09.03.2018.
Cukrári pracovali počas praxe v známej reštaurácii Gundel, ktorá je v centre mesta pri Námestí hrdinov. Vo výrobných priestoroch tejto populárnej reštaurácie žiaci pripravovali zákusky a torty. Našich žiakov najviac zaujali spôsoby zdobenia a servírovania zákuskov a tortových rezov.
Mäsiari vykonávali prax na dvoch pracoviskách obchodnej siete CBA. Preukázali tu svoje zručnosti v oblasti delenia mäsa a mali možnosť zdokonaľovať sa aj pri predaji výsekového mäsa a mäsových výrobkov.
Počas voľných dní navštívili rôzne kultúrne pamiatky a historické miesta v Budapešti.
Žiaci si počas troch týždňov zvykli na život a prácu vo veľkomeste, čo bolo pre nich veľkým zážitkom. V Budapešti získané skúsenosti , vedomosti a zručnosti určite využijú v živote a hlavne pri výkone svojho povolania.


Ing. Mária Habodász