Agromechatronik 2018 (6. – 7. júna 2018)


Nedávno sme dostali pozvánku od združenia Agrion, garanta experimentálneho študijného odboru Agromechatronik na vzdelávaco-súťažné podujatie Agromechatronik 2018. Na akcii sa zúčastnili študenti odboru agromechatronik z troch škôl: SOŠ Pruské, SOŠ Moldava nad Bodvou a SOŠTaAP Rimavská Sobota. Z našej školy boli jedenásti študenti a traja pedagógovia.
Stretnutie začalo pri stánku Agrion na Celoslovenskej prehliadke a výstave odrôd, ochrany a výživy rastlín, poľnohospodárskej techniky a poľnohospodárskych zvierat v Dvoroch nad Žitavou. Prešli sme si rôznych vystavovateľov poľnohospodárskej techniky, kde nás jednotlivý predajcovia informovali o svojom vystavovanom sortimente. Po príchode do Nitry a ubytovaní sa v Agroinštitúte sem išli na exkurziu priestorov Technickej fakulty SPU v Nitre. Sprievodné slovo mal vedúci katedry Strojov a výrobných biosystémov prof. Findura. Študentom predstavil možnosti štúdia na SPU a motivoval ich k dobrým výsledkom počas stredoškolského štúdia.
Druhý deň stretnutia ,po raňajkách, začal súťažou o najlepších Agromechatronikov roku 2018.
Súťaž sa skladala z dvoch častí: zisťovanie teoretických vedomostí získaných v prvom ročníku na odborných predmetoch a z poznávania súčiastok na čas. Všetci žiaci dostali rovnaký 46 otázkový vedomostný test, na vypracovanie ktorého mali čas 45 min. Kým sa test vyhodnocoval, absolvovali sme prednášku servisného technika z firmy Ematech pod názvom: „ jeden deň servisného technika, alebo čo ma čaká“. Po vyhodnotení a odovzdaní cien sme sa presunuli na návštevu výrobcu sejačiek Pneusej v Hohovci. Pani Manduchová nám poukazovala priestory firmy a vysvetlila výrobu sejačiek. Každej škole odovzdala učebnú pomôcku, za ktorú sme firme vďační. Po dvoch dňoch plných aktivít sme sa v podvečer 7.júna dostali hrdí domov.
Naši študenti zbierali ceny počas celého dňa. Notebook za prvé miesto vo vedomostnej súťaži získal Ján Repák. Druhé miesto obsadili štyria študenti s rovnakým počtom bodov. S Lukášom Láskom z našej školy získali mobilný telefón aj dvaja žiaci z Moldavy nad Bodvou a jeden žiak s Pruského. V poznávaní súčiastok na čas vyhral medzi spolužiakmi Matúš Lisičan. Cenu mu odovzdal zástupca firmy Ematech, ktorá pre študenta a pedagóga organizuje exkurziu do firmy Horsch a hradí im pobyt v Nemecku. Aj v Hlohovci sa naším žiakom darilo. Náš študent Matúš Lisičan získal malú záhradnú kosačku. Bolo to za pozornosť pri prezentáciách a správnu odpoveď na otázku: „ z koľkých súčiastok sa skladá prezentovaná sejačka. Všetkým gratulujem a želám veľa úspechov počas ďalšieho štúdia.

Ing. Dagmar Vašová