Cenník vodičských kurzov na získanie vodičského oprávnenia              

              0908944042
 


   Autoškola   pri SOŠTaAP umož-
 ňuje získanie vodičského oprávnenia na 
 skupiny:  AM, B, T, C, C+E

 

 

 

  

  Katalóg cukrárskych výrobkov

 Cenník stravného