Cenník vodičských kurzov na získanie vodičského oprávnenia 


Skupina :


B ( osobný automobil ) - 440 €

žiak - mechanizátor, doprava, autoopravár - 395 €

žiaci SOŠ RS - 420 €

zamestnanci SOŠ RS - 422,12 €

kondičná jazda na 1 hodinu - 8,5 €


T ( traktor ) - 280 €

žiak - mechanizátor, doprava, autoopravár - 230 €

žiaci SOŠ RS - 250 €


BT (os.aut. + traktor) - 650 €

žiak - mechanizátor, doprava, autoopravár - 595 €

žiaci SOŠ RS - 635 €

             

              0908944042
 


   Autoškola   pri SOŠTaAP umož-
 ňuje získanie vodičského oprávnenia na 
 skupiny:  AM, B, T, C, C+E

 

 

 

  

  Katalóg cukrárskych výrobkov

 Cenník stravného